; charset=UTF-8" /> Sušnice « Eurobet

Sušnice

SUŠNICA EBS 130Susnica EBS130

Novi proizvod firme EuroBet jedina je tipska sušnica kod nas i u Evropi namenjena sušenju mesa i mesnih prerađevina na tradicionalan način – onako, kako su to radili naši preci. Posebnost ove sušnice pretstavlja filter osmišljen tako da eliminiše katran i ostale kancerogene materije iz dima, kao i četiri klapne za regulisanje visine temperature u komori, koja se kontroliše posebnim meračem ugrađenim na samoj sušnici. Kapacitet sušnice iznosi 70 kg.

Dimenzije:

  • VISINA…………………………….320 cm
  • ŠIRINA…………………………….210 cm
  • DUBINA…………………………….83 cm
  • STOPA……………………….155 x 60 cm

Susnica EBS130 - dimenzije

Komora:

  • VISINA…………………………….250 cm
  • ŠIRINA…………………………….130 cm
  • DUBINA…………………………….50 cm