; charset=UTF-8" /> Baštenski mostići « Eurobet

Baštenski mostići

Baštenski mostići

Dimenzije varijante mostića sa fotografija:

  • Dužina 200 cm
  • Širina 120 cm
  • Visina ograde 60 cm

Mostići su namenjeni potocima, veštačkim rečicama, fontanama i sl. Izrađeni su od vibrobetona, u čijoj osnovi se nalaze beli kamen i beli cement, a zavisno od zahteva kupca, mogu biti i sa dodatkom različitih boja za beton. Dimenzije i dizajn mostića takođe nisu standardni, te je i njih moguće usklađivati sa potrebama naručioca. Kako je uglavnom sačinjen od ukupno tri elementa, ugradnja pojedinačnog mostića jednostavna je i brza, te ju je moguće sprovesti u roku od najduže sat vremena.