; charset=UTF-8" /> Cenovnik furuna « Eurobet

Cenovnik furuna

FURUNE / PIZZA PEĆI:

 • FURUNA EBF 70 (ložište 70 x 50 cm)800 €
 • FURUNA EBF 70 ugaona (ložište 70 x 50 cm)850 €
 • FURUNA EBF 80 (ložište prečnika 80 cm)1.300 €
 • FURUNA EBF 80 ugaona (ložište prečnika 80 cm)1.350 €
 • FURUNA EBF 100 (ložište prečnika 100 cm)1.900 €
 • FURUNA EBF 100 ugaona (ložište prečnika 100 cm)2.000 €
 • FURUNA EBF 120 (ložište prečnika 120 cm)2.100 €
 • FURUNA EBF 120 ugaona (ložište prečnika 120 cm)2.200 €

FURUNE / PIZZA PEĆI rustic (obloženi kamenom):

 • FURUNA EBF 70 rustic (ložište 70 x 50 cm)1.000 €
 • FURUNA EBF 70 rustic ugaona (ložište 70 x 50 cm)1.100 €
 • FURUNA EBF 80 rustic (ložište prečnika 80 cm)1.500 €
 • FURUNA EBF 80 rustic ugaona (ložište prečnika 80 cm)1.600 €
 • FURUNA EBF 100 rustic (ložište prečnika 100 cm)2.300 €
 • FURUNA EBF 100 rustic ugaona (ložište prečnika 100 cm)2.400 €
 • FURUNA EBF 120 rustc (ložište prečnika 120 cm)2.450 €
 • FURUNA EBF 120 rustic ugaona (ložište prečnika 120 cm)2.600 €

*U cenu su uračunati montaža i transport na području grada Beograda. Svaki transport van navedenog područja naplaćuje se prema dogovoru.